BRIS (Tel: 116100) www.bris.se
Bris är en förkortning för Barnens rätt i samhället. Bris är till för dig som är upp till 18 år. På Bris kan man göra allt från att prata med någon till att läsa om andras problem. Det finns även en vuxentelefon - om barn (077-1505050)

Terrafem (Tel: 020-521010) www.terrafem.org
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor och flickor med utländsk härkomst, som utsatts för mäns hot eller våld. Har tolkar som idag representerar 43 språk. Har även en juristjour.

FRIENDS www.friends.se
En informationssida där du själv kan gå in och se vad du som barn / ungdom har för rättigheter och mycket mer.

UNGDOMSMOTTAGNINGEN
På ungdomsmottaningen kan man få hjälp med allt från preventivmedel till att prata med en kurator.
Säffles Ung. (0533-42130) Tel tid: Onsdag: 12:30 - 13:00 & 18:00 - 18:30
Åmåls Ung. (0532-17922) Tel tid: Mån - Fre: 09:00 - 09:30