För Dagbok
Anteckna varje gång du blir slagen eller psykiskt misshandlad för då har du något att gå tillbaka till och lättare komma ihåg vad som hänt.

Berätta För Någon
Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. En kompis, släkting eller skol/arbetskamrat. då vet någon mer vad som hänt dig.

Kontakta
Tjejjouren
Vi lyssnar på dig och tar dig på allvar, och tror på vad du säger. Vi finns för dig!